Henkilöstötutkimus

Milloin viimeksi olet kysynyt työntekijöidesi hyvinvointia?
Oletko aina teettänyt henkilöstösi hyvinvointikyselyn itse, mutta et saa vastauksia haluttuihin kysymyksiin?
Onko vastausprosentti aina jäänyt liian pieneksi?

Testaa Servitiumin laaja-alaista ja hyödyllistä Henkilöstötutkimusta, jonka avulla selvität työntekijöidesi ja työyhteisösi ilmapiiriä, hyvinvointia, jaksamista ja sitoutumista koskevat keskeisimmät mittarit.

  • Selvitä henkilöstön työhyvinvointi ja -tyytyväisyys laadukkaalla tutkimuksella
  • Alan ammattilaisten kehittämä toimiva kyselymalli
  • Koko henkilöstön tai kohdistettujen sektoreiden työntekijöiden kattavat otokset
  • Tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö motivoituu ja suoriutuu paremmin työstään
  • Yrityksen on mahdollista säästää henkilöstökuluissa
  • Toteutus mahdollista myös henkilöstön kehitystyön aikana, jolloin voidaan varmistaa muutosprosessien toivotunlainen eteneminen

Ulkopuolisella ja neutraalilla toimijalalla teetetty henkilöstökysely on luotettava ja tehokas tapa selvittää tärkeimmät henkilöstökysymykset. Servitiumin mittareiden avulla pääset perille työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen kehittämiseen.

Tarjoamme kattavan ja kokonaisvaltaisen palvelun, joka sisältää:

  • Asiantuntijatyön ja tiedonkeruun
  • Toimiva ja valmiiksi suunniteltu kyselyrunko
  • Kokonaisvaltaiset ja monipuoliset eri työhyvinvoinnin osa-alueisiin keskittyvät mittarit
  • Kattava raportointi ja analyysi eri muodoissa – sisältäen myös anonyymin natiividatan

Miksi henkilöstötutkimus?

Henkilöstötutkimus on tärkeä työkalu yrityksille, jotka haluavat ymmärtää paremmin henkilöstönsä tarpeita ja odotuksia. Tutkimustulokset voivat auttaa yrityksiä parantamaan työympäristöä, vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta ja lisäämään tuottavuutta. Henkilöstötutkimus voi sisältää kyselyitä, haastatteluja ja fokusryhmäkeskusteluja, joiden avulla voidaan kerätä tietoa henkilöstön tyytyväisyydestä, motivaatiosta ja kehittämistarpeista. On tärkeää käyttää tutkimustuloksia päätöksenteossa ja kehitystyössä, jotta henkilöstön tarpeet huomioidaan ja yritys voi menestyä pitkällä aikavälillä.

Työtyytyväisyyskysely

Kerää tärkeää dataa henkilöstön jaksamisesta ja voimavaroista, joka tarjoaa pohjan henkilöstön tiedolla johtamiseen. Saat tiedon muutostarpeista kehittämistyötä varten, jota voi hyödyntää muun muassa henkilöstökoulutusten suunnittelussa.

Servitiumin Henkilöstötutkimusta on myös räätälöitävissä tilaajan tarpeiden mukaisesti – näin varmistat tiedonkeruun jatkuvuuden ja saat tärkeää vertailudataa henkilöstön hyvinvoinnin seurantaan.

Lähde kehittämään organisaation sisäistä hyvinvointia tutkitulla tiedolla!

Työtyytyväisyystutkimuksen avulla parempi työtyytyväisyys

Työtyytyväisyys on tärkeää useista syistä. Ensinnäkin, tyytyväiset työntekijät ovat yleensä tuottavampia ja sitoutuneempia työhönsä, mikä voi johtaa parempiin tuloksiin ja suurempaan tehokkuuteen. Tyytyväiset työntekijät ovat myös todennäköisemmin pysyvämpiä yrityksessä, mikä vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja siihen liittyviä kustannuksia.

Toiseksi, työtyytyväisyys vaikuttaa positiivisesti henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen. Työntekijät, jotka ovat tyytyväisiä työhönsä, ovat yleensä vähemmän stressaantuneita ja sairastavat vähemmän. Tämä voi johtaa alentuneisiin sairauspoissaoloihin ja parempaan työntekijöiden kokonaisterveyteen.

Lisäksi, tyytyväiset työntekijät voivat luoda positiivisen työilmapiirin, joka voi houkutella uusia lahjakkaita työntekijöitä yritykseen. Tämä voi auttaa yritystä menestymään pitkällä aikavälillä ja lisäämään sen kilpailukykyä.

Lopuksi, työtyytyväisyys on tärkeää myös moraalisista syistä. Työntekijöiden tulisi tuntea, että heidän panoksensa ja työnsä arvostetaan, ja että heidän tarpeensa ja odotuksensa huomioidaan. Tämä voi edistää yleistä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tunnetta työpaikalla.

Työtyytyväisyystutkimus on menetelmä, jolla selvitetään työntekijöiden tyytyväisyyttä työhönsä ja työpaikan olosuhteisiin.

Henkilöstötutkimuksen hinta  

Servitiumin henkilöstötutkimusten hinnat muodostuvat projektien räätälöintien mukaan. Tutkimuksen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat projektin laajuus, tutkimuksessa käytettävät jakelukanavat, osallistuttavien vastaajien määrä sekä räätälöintityö. Toimintatapoihimme kuuluu löytää aina asiakkaalle parhain sekä kustannustehokkain ratkaisu. Laskemme tarjoukset aina asiakkaan tilanteen ja tiedollisten tarpeiden mukaan.

Varaa ilmainen palaveri!

Kiitos!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Sulje
Sulje