Markkinatutkimus yrityksellesi

Haluatko tietää mitä avainkohderyhmäsi ajattelee sinusta? Haluatko tietää mistä kanavista asiakkaasi oikeasti etsivät tietoa tarjoamistasi palveluista?

Markkinatutkimuksen avulla saadaan kerättyä tärkeää dataa palvelun käyttäjien mielikuvista yrityksen tarjoamista palveluista ja mitä potentiaaliset asiakkaat oikeasti haluavat: mistä he ovat valmiita maksamaan.

Tutkimusdatan avulla on hyvä kehittää markkinoinnin ja myynnin toimintaa entistä tehokkaammaksi ja kohdentaa mainonnan aktiviteetteja oikeisiin paikkoihin.

Markkinatutkimus toimii myös hyvänä näkyvyytenä yrityksen tarjoamille palveluille ja osallistaa laajaa kohderyhmää avainasiakkaita.

Markkinatutkimus kannattaa

Markkinatutkimus on välttämätön työkalu yrityksille, jotka haluavat menestyä kilpailluilla markkinoilla. Sen avulla yritys voi saada arvokasta tietoa markkinoiden tilanteesta, kilpailijoistaan, asiakkaistaan ja tuotteistaan.

Markkinatutkimuksen avulla yritys voi esimerkiksi tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kohdentaa markkinointistrategiaansa paremmin, ja saada tietoa asiakkaidensa tarpeista ja odotuksista. Tutkimuksen avulla yritys voi myös seurata kilpailijoitaan ja markkinoiden kehitystä, ja siten pysyä ajan tasalla ja sopeuttaa liiketoimintaansa muutoksiin.

Markkinatutkimus voi sisältää erilaisia menetelmiä, kuten kyselyitä ja haastatteluja. 

Tämä tieto voi auttaa yrityksiä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantamaan tuotteidensa ja palveluidensa laatua ja kohdentamaan markkinointistrategiaansa paremmin. Näin yritys voi erottua kilpailijoistaan ja saavuttaa parempia tuloksia.

Markkinatutkimus on siis välttämätön työkalu kaikille yrityksille, jotka haluavat menestyä. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään markkinoiden tilannetta, kilpailijoitaan ja asiakkaitaan, ja siten sopeuttamaan liiketoimintaansa muutoksiin ja saavuttamaan parempia tuloksia.

Tunnettuustutkimus

Tunnettuustutkimus on erittäin hyödyllinen työkalu yrityksille, jotka haluavat parantaa tunnettuuttaan ja brändi-imagoaan. Tutkimuksen avulla yritys voi saada arvokasta tietoa siitä, miten sen brändi tunnetaan markkinoilla, sekä siitä, miten asiakkaat suhtautuvat siihen.

Tunnettuustutkimuksen avulla yritys voi tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa brändinsä tunnettavuudessa ja maineessa, sekä selvittää, millä keinoilla sen brändiä voitaisiin parantaa. Tutkimuksen avulla yritys voi myös tunnistaa kilpailijoidensa vahvuudet ja heikkoudet brändien tunnettavuudessa, ja siten paremmin erottua kilpailijoistaan.

Tunnettuustutkimus voi sisältää erilaisia menetelmiä, kuten kyselyitä, haastatteluja, asiakaspalautteita ja/tai analytiikkaa. Näiden menetelmien avulla yritys voi saada arvokasta tietoa brändinsä tunnettavuudesta ja maineesta, sekä siitä, miten sitä voisi parantaa.

Tämä tieto voi auttaa yrityksiä kehittämään brändiään ja erottumaan kilpailijoistaan. Parempi tunnettuus ja brändi-imago voivat puolestaan johtaa kasvaneeseen asiakaspysyvyyteen, suositteluihin ja sitä kautta kasvaneisiin myynti- ja liikevaihtolukuihin!

Tunnettuustutkimus on siis erittäin hyödyllinen työkalu kaikille yrityksille, jotka haluavat parantaa tunnettavuuttaan ja brändi-imagoaan. Se auttaa yrityksiä tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa brändiensä tunnettavuudessa ja maineessa, sekä kehittämään brändiään ja erottumaan kilpailijoistaan. 

Markkinatutkimus vai tunnettuustutkimus? Mitä eroa niillä on?

Markkinatutkimus ja tunnettuustutkimus ovat molemmat tärkeitä työkaluja yrityksille, mutta niiden tavoitteet ja käyttötarkoitukset ovat erilaiset.

Markkinatutkimus keskittyy yleensä markkinoiden kysynnän ja tarjonnan tutkimiseen, kilpailijoiden analysointiin, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä markkinoinnin tehokkuuden arviointiin. Tavoitteena on yleensä ymmärtää markkinoiden tarpeita ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tunnettuustutkimus puolestaan keskittyy yrityksen brändin tunnettavuuden ja maineen tutkimiseen. Tavoitteena on ymmärtää, miten yritys tunnetaan markkinoilla ja millainen mielikuva ihmisillä on yrityksestä. Tutkimuksen avulla voidaan selvittää, millaisia vahvuuksia ja heikkouksia yrityksen brändissä on, ja kehittää strategioita brändin parantamiseksi.

Vaikka markkinatutkimus ja tunnettuustutkimus eroavatkin toisistaan tavoitteiden ja käyttötarkoitusten osalta, ne voivat silti olla hyödyllisiä yhdessä käytettynä. Esimerkiksi markkinatutkimuksen avulla voidaan selvittää, millaisia tuotteita tai palveluita markkinat kaipaavat ja tunnettuustutkimuksen avulla voidaan selvittää, miten yrityksen brändi kohtaa nämä tarpeet ja millainen mielikuva yrityksestä on markkinoilla. Yhdessä nämä tutkimukset voivat auttaa yritystä kehittämään tehokkaampia strategioita ja saavuttamaan parempia tuloksia.

Bränditutkimus – Onko sekin käytännössä samaa kuin edeltävät?

Bränditutkimus on prosessi, jossa selvitetään yrityksen brändin tunnettavuutta, mielikuvaa ja arvoa markkinoilla. Tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään, miten yrityksen brändi kohtaa asiakkaiden tarpeet ja odotukset, millainen mielikuva yrityksestä on markkinoilla ja miten yrityksen brändi erottuu kilpailijoista. Bränditutkimus voi sisältää kyselyitä, haastatteluja, focus group -tutkimuksia ja muita menetelmiä, joilla pyritään keräämään tietoa yrityksen brändistä ja sen kehittämistarpeista. Bränditutkimuksen avulla yritykset voivat kehittää tehokkaampia brändistrategioita, parantaa asiakaskokemusta ja saavuttaa parempia tuloksia markkinoilla.

Älä kuitenkaan vaivaa päätäsi näillä termeillä! Ota meihin yhteyttä ja katsotaan juuri teidän yritykselle se aidosti fiksuin tutkimustapa ja menetelmä!

Ota yhteyttä!

Markkinatutkimuksen hinta

Kysy lisää markkinatutkimuksen hinnoista asiantuntijoiltamme! Servitiumin avaimet käteen -tutkimusprojektien hinnat koostuvat kyselytutkimuksen laajuudesta ja räätälöintitarpeista koskien suunnittelua, tiedonkeruuta, raportointia ja tarvittavien kontaktitietojen hankintaa. Ota yhteyttä ja kartoitetaan Teille sopiva ja räätälöity markkinatutkimusprojekti!

Kiitos!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Sulje
Sulje