Taiteen edistämiskeskuksen kyselytutkimuksessa nousi esille, että pienet ja keskisuuret yritykset eivät tunne uusia kehittämismenetelmiä tarpeeksi hyvin. Vastaajista 27% ilmoitti, ettei nykyiset menetelmät ole riittäviä vastaamaan kehityshaasteita ja yrityksen uudistamiseen. Kyselyssä selvitettiin yritysten kantaa siihen, voivatko taidepohjaiset menetelmät tukea tai korvata perinteisiä yritysten käyttämiä kehittämismenetelmiä. Vastauksia tuli yli 100 yritykseltä ympäri Suomea. Vastanneista yrityksistä 70 prosentilla liikevaihto oli yli 10 miljoonaa euroa.Taidepohjaisista kehitysmenetelmistä tiedottamista tulee merkittävästi lisätä. https://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1396063…

Kategoriat:

Kiitos!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Sulje
Sulje