Haluatko selvittää vaivattomasti asiakkaidesi sitoutumisen yritystäsi kohtaan?

Servitiumin tarjoaman NPS (Net Promoter Score) -suositteluindeksimittauksen avulla pääset nopeasti selvittämään yrityksesi asiakastyytyväisyyttä. NPS on asiakasuskollisuuden mittari, jonka avulla selvität asiakkaidesi suositteluhalukkuuden ja asiakastyytyväisyyden nopeasti, koska NPS -kyselyssä on ainoastaan yksi kysymys:

Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua / tuotetta kollegallesi tai ystävällesi?

Kysymyksessä esitetään vastausasteikko 0-10, jossa alin vastaus tarkoittaa erittäin epätodennäköistä suosittelua ja korkein erittäin todennäköistä suosittelua.

Vastaajat jaetaan heidän vastaustensa perusteella kolmeen luokkaan, jotka ovat suosittelija, passiiviset ja arvostelijat.

NPS -mittauksen tulos lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttimäärä suosittelijoiden prosenttimäärästä, jolloin tulokseksi saadaan yritykselle NPS -luku. Lukuarvo voi sijoittua välille -100 ja 100. Negatiivinen tulos kertoo yrityksellä olevan enemmän arvostelijoita kuin suosittelijoita – ja positiivinen taas päinvastoin.

NPS -mittauksessa on tärkeää asettaa suosittelijoiden ja arvostelijoiden määrät kontekstiin, eli ymmärtää miksi toinen asiakas suosittelee ja toinen arvostelee yritystä. Kun nämä syyt löydetään, on mahdollista päästä kehittämään yrityksen asiakasrajapinnan toimintaa, imagoa, palveluita tai tuotteita asiakaslähtöisesti.

Ota käyttöön Servitiumin NPS-mittauspalvelu ja kartoita asiakkaidesi sitoutuminen jo tänään.

Me autamme tietämään!

NPS-mittaus on toimiva työkalu asiakastyytyväisyyden tarkastelussa. Mittauksessa toteutettava kysely on helppo ja nopea vastata, joten asiakkaat mielellään vastaavat siihen.

Suosittelemme lisäksi Servitiumin kokonaisvaltaista Asiakaskokemuksen mittausta, johon sisältyy NPS -suositteluindeksin lisäksi myös muita mittareita, jotka antavat laajemman kuvan asiakastyytyväisyydestä.

Kiitos!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Sulje
Sulje