Servitium Whistleblowing Live -ilmoituskanava helppona avaimet käteen -palveluna

Servitiumin Whistleblowing Live on kätevä ilmoituskanava kaikille yrityksille ja organisaatioille. Kanava mahdollistaa sekä organisaation sisäisen että ulkoisen ilmoittamisen luotettavasti ja anonyymisti.

Vuoden 2023 alussa EU:n Whistleblower-direktiivin pohjalta astui voimaan ilmoittajansuojelulaki, joka velvoittaa yrityksiä ja organisaatioita tarjoamaan anonyymin kanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Yhteiskunnallisen kontekstin vastaisesta toiminnasta ilmoittaneet saavat asianmukaista suojelua, joten ilmoitusten jättäminen on helpompaa ja matalammalla kynnyksellä. Laki edellyttää, että vähintään 50 työntekijää työllistävien organisaatioiden on otettava ilmoituskanava käyttöön viimeistään 17.12.2023.

Epärehellinen tai laiton toiminta voi aiheuttaa merkittäviä suoria ja välillisiä vahinkoja. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi

 • Lahjonta
 • Korruptio
 • Petos
 • Syrjintä
 • Eturistiriita
 • Kiusaaminen
 • Häirintä
 • Turvallisuuteen vaikuttavat tekijät
 • Ympäristössä tapahtuvat seikat
 • Muu vakava väärinkäytös

Ilmoituskanava mahdollistaa organisaation nopean reagoinnin mahdollisiin väärinkäytöksiin, jotta ne voitaisiin tehokkaammin estää jatkossa. Näin kannustaminen ja suosittelu ilmoituskanavan käyttöön matalalla kynnyksellä voi saavuttaa merkittäviä hyötyjä.

Suojelua vastatoimia vastaan mahdollistetaan nykyisisille ja entisille työntekijöille, työnhakijoille sekä myös työharjoittelijoille ja vapaaehtoistyöntekijöille.
– suojelun piiriin kuuluvat myös alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
– hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet sekä osakkeenomistajat

Servitiumin tarjoama Whistleblowing Live -ilmoituskanava toteutetaan tietoturvallisesti avaimet käteen -palveluna. Markkinoiden helppokäyttöisin ilmoituskanava on täysin laiteskaalautuva ja esteetön käyttää. Whistleblowing Live -kanavan avulla tilaaja täyttää kaikki EU:n Whistleblower-direktiivin vaatimukset.

Organisaation tulee mahdollistaa ilmoituksen jättäminen ainakin sisäisesti nykyisille työntekijöilleen. Jos organisaatio on perustanut ilmoituskanavan vain oman henkilöstönsä käyttöön, muutkin tahot voivat ilmoittaa asiastaan viranomaisen ilmoituskanavassa (Valtioneuvoston oikeuskanslerin Whistleblower -kanava).
Ilmoituskanava avataankin monesti laajemmin kuin oman organisaation työntekijöille ja monet valveutuneet organisaatiot ja työnantajat ovatkin näin jo toimineet.

Palveluun kuuluu:

 • Tilaajan käyttäjäympäristön luominen
 • Ilmoituskanava jatkuvana palveluna
 • Aktiivinen ilmoitusten seuranta ja raportointi Servitiumin asiantuntijan toimesta

Servitiumin palveluun kuuluu henkilökohtainen ilmoitusten käsittelijä, joka huolehtii ilmoittajan anonymiteetistä. Ilmoituskanavan kautta tulleet viestit raportoidaan automaattisesti organisaation nimeämälle henkilölle. Ilmoitukset yksilöityvät järjestelmän luoman tunnuskoodin avulla, mikä mahdollistaa anonyymin kommunikoinnin ilmoittajan ja organisaation välillä. Ilmoittajan ei tarvitse paljastaa henkilöllisyyttään prosessin aikana, sillä ilmiannot ovat täysin luottamuksellisia.

Tilaa palvelu Servitiumilta, turvalliselta ja luotettavalta palveluntuottajalta. Palvelumme on täysin suomalaisessa omistuksessa ja suomalaisen lainsäädännön piirissä. Käytössämme oleva järjestelmä on GDPR-yhteensopiva.

Ota yhteyttä ja kysy lisää Whistleblowing Live -palvelusta:
Eveliina Sinkko: puh. 050 550 8244, eveliina.sinkko@servitium.fi
Samu Pellikka: puh. 045 128 7477, samu.pellikka@servitium.fi

TAI kysy lisää lomakkeella alta!

Kiitos!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Sulje
Sulje