Asiakaskokemuksen ja asiakastyytyväisyyden mittaus

Asiakaskokemuksen ja asiakastyytyväisyyden mittaus on korostunut etenkin sosiaalisen median aikana, jolloin negatiiviset kokemukset lähtevät helposti kiertämään. Kerää tärkeää dataa asiakkailtasi ja välty asiakasrajapinnan sudenkuopilta Servitiumin Asiakaskokemuksen mittauspalvelun avulla.

Selvitä Servitiumin anonyymillä asiakastyytyväisyystutkimuksella asiakaskokemukset kokonaisvaltaisesti.

Kyselytutkimuksemme sisältää asiantuntijoiden suunnitteleman kyselyrungon, johon sisältyy myös NPS (Net Promoter Score) -suositteluindeksi.

Miksi mitata asiakaskokemusta?

  • Saat apua päätöksentekoon – yksittäisten palautteiden sijaan kokoat realistisen kokonaiskuvan asiakkaiden kokemuksista, mikä auttaa suhteuttamaan yksittäiset äänet osaksi yhtenäistä laadullista ja määrällistä aineistoa
  • Kriittisten palautteiden vastapainoksi myös positiivisia palautteita
  • Mahdollisuus kerätä konkreettisia kehitysehdotuksia asiakkailta
  • Pystyt hyödyntämään onnistuneita asiakassuhteita omassa markkinoinnissa ja viestinnässä

Räätälöitävät tutkimusprojektit

Toteutamme tutkimuksemme toimialakohtaisilla kyselytutkimuksilla, joista esimerkkejä ovat vesihuollon, jätehuollon, kaukolämmön, sähkön, logistiikan sekä taksi- ja elintarvikealan kysely. Huomioimme alakohtaisuuden lisäksi myös jokaisen asiakkaan tiedolliset tarpeet tutkimuksissamme.

Pääset tutustumaan vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyymme (VVCEM) tästä.

Toimitamme kaikki tutkimusprojektimme ”Avaimet käteen” -periaatteella, joten säästät oman henkilöstösi resursseja ja aikaa.

Tarjoamaamme Asiakaskokemuksen mittauspalveluun sisältyy:

  • Asiantuntijatyö ja tiedonkeruu
  • Toimiva ja valmiiksi suunniteltu kyselyrunko
  • Kokonaisvaltaiset ja monipuoliset eri asiakaskokemuksen osa-alueisiin keskittyvät mittarit ja indeksit
  • Kattava raportointi eri tiedostomuodoissa – sisältäen myös anonyymin natiividatan

Asiantuntijatiimimme haluaa palvella ja auttaa löytämään juuri Sinulle oikeat tutkimukselliset ratkaisut. Ota rohkeasti yhteyttä ja suunnittelemme Sinulle sopivan projektin moderneilla työkaluilla.

Asiakaskokemuksen mittaus kannattaa

Asiakaskokemuksen mittaus on tärkeä työkalu yrityksille ja julkisyhteisöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin asiakkaidensa tarpeita ja odotuksia. Mittaamalla asiakaskokemusta yritys voi tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa asiakaspalvelussa, palveluissa ja tuotteissa, ja siten parantaa liiketoiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Asiakaskokemuksen mittaukseen voi käyttää erilaisia menetelmiä, kuten kyselyitä, haastatteluja, asiakaspalautetta ja analytiikkaa. Näiden menetelmien avulla yritykset voivat saada arvokasta tietoa siitä, mitä asiakkaat ajattelevat yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista, sekä miten he suhtautuvat yrityksen brändiin ja viestintään.

Tämä tieto voi auttaa yrityksiä tunnistamaan asiakkaiden tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät ja siten parantamaan asiakaspalveluaan ja tuotteidensa laatua. Parempi asiakaskokemus voi puolestaan johtaa parempaan asiakaspysyvyyteen, suositteluihin ja sitä kautta kasvaneisiin myynti- ja liikevaihtolukuihin.

Asiakaskokemuksen mittaus on siis tärkeä työkalu kaikille yrityksille, jotka haluavat menestyä kilpailluilla markkinoilla. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaidensa tarpeita ja odotuksia, ja siten parantamaan tuotteidensa ja palveluidensa laatua ja asiakaspalveluaan.

Lue myös asiakaskokemuksen kehittämisen merkitys liiketoiminnalle

Asiakaskokemuksen mittauksen hinta

Servitiumin asiakastutkimusten hinnat muodostuvat projektien räätälöintien mukaan. Tutkimuksen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat projektin laajuus, tutkimuksessa käytettävät jakelukanavat, osallistuttavien vastaajien määrä sekä räätälöintityö. Toimintatapoihimme kuuluu löytää aina asiakkaalle parhain sekä kustannustehokkain ratkaisu. Laskemme tarjoukset aina asiakkaan tilanteen ja tiedollisten tarpeiden mukaan.

Kiitos!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Sulje
Sulje